Naše služby

Specializujeme se na havarijní stavy.
Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci jakoukoliv denní nebo noční hodinu, kterýkoliv den.
Zavolejte na telefon +420 603 501 732, rádi vám odborně poradíme, případně přijmeme objednávku.
Neobávejte se vysokých cen. Máme rozumné ceny.

Naše služby zahrnují široké portfolio prací spojených s úklidem a vyklízením. Za léta praxe (20 let) máme vypracované profesionální postupy šetřící nám čas a našim klientům peníze. Veškeré práce provádíme rychle, se zachováním kvality provedené práce, což je u nás na 1. místě. Toho jsou důkazem četné reference, které jsme nasbírali během uplynulých let.

Veškeré naše služby realizujeme pro soukromý sektor (domácnosti), pro komerční sektor (firmy, akciové společnosti, sdružení a další spolky), i pro státní sektor (státní správa, obecní úřady a další státní instituce).

Nabízíme vyklízecí práce bytových a nebytových prostor (domácnosti, sklepy, půdy, prádelny, kočárkárny, staré mandlovny aj.), kanceláří (stěhování či likvidace), nemovitostí (rodinné domy, státní i soukromé budovy, sklady, výrobní haly, pracovní provozy atd.), pozůstalostí (ihned po úmrtí) a přilehlého prostranství (zahrady, dvorky, část ulice u domu, parkoviště apod.).

Nabízíme jak jednorázové úklidové práce, tak pravidelné úklidové práce (domluvené časové periody s klienty), které provádíme v domácnostech (rodinné domky, vily, rezidence, byty, sklepy, půdní prostory, nástavby, lodgie, balkony, terasy), i ve firmách (kanceláře, provozovny, salóny, skladové prostory, kuchyňky a sociální příslušenství - WC a koupelny).

Důležité

Máme potřebné atestace, certifikace a osvědčení potřebné k odbornému výkonu práce. Veškeré služby nabízíme jak soukromým, fyzickým, tak i právnickým osobám. Realizujeme jednorázové i pravidelné zakázky. Cenové kalkulace počítáme individuálně (na míru), podle rozsahu požadované práce, a zda je zakázka jednorázová či opakovaná.

 

Jak nakládáme s odpadem

Vámi určené věci k likvidaci demontujeme a naložíme na své pracovní nákladní vozy, kterými odpadní materiál rozvezeme na příslušné veřejně schválené skládky. Zbavíme Vás i nebezpečného odpadu! V cenové kalkulaci je zahrnut odvoz odpadu i s následnou likvidací.